Lidmaatschap

Leden van de ICAMH krijgen gratis op de ICAMH website een vermelding met een link naar hun website.

Ook kunnen leden veelal tegen gereduceerd tarief deelnemen aan ICAMH evenementen, zoals shows en clinics. 

 

Lidmaatschap van de International Club for American Miniature Horses kost € 50,- per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) voor leden vanaf 18 jaar. Gezinsleden (elk lid op hetzelfde adres) betalen € 40,- per kalenderjaar en een jeugdlidmaatschap kost € 25,- per kalenderjaar.

Wordt u lid in juli of later, dan bedragen de lidmaatschapskosten voor de resterende maanden van het betreffende kalenderjaar slechts € 25,-. Deze aanbieding geldt slechts indien u in het voorgaande kalenderjaar géén lid bent geweest van de ICAMH.

Voor een bedrag van € 25,00 per jaar kunt u vriend worden van de ICAMH.


Lidmaatschap dient voldaan te zijn voor 15 februari van het lopende showseizoen.

Een opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient vóór 1 november van het lopende jaar bij de clubsecretaris binnen te zijn; dit kan via het lidmaatschapsformulier.

Bij niet tijdig opzeggen, blijven contributie en eventuele onkosten verschuldigd. Wilt u weer lid worden nadat u niet opgezegd had dient u een herintredersboete te betalen van € 30,00 bovenop de lidmaatshapkosten, dit geldt ook als u uw lidmaatschap niet tijdig betaald heeft.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.